جلسه هم افزایی علمی و پژوهشی گروه اخلاق و تربیت اسلامی

     در تاریخ دوشنبه 06/06/1396 اولین جلسه هم افزایی علمی و پژوهشی ما بین اعضای گروه اخلاق و تربیت اسلامی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و مسئولین پژوهشکده تربیت اسلامی بنیان برگزار گردید. در این جلسه  که با حضور آقایان دکتر جعفر شرف الدین شیرازی، دکتر محمد احمدآبادی، حجج الاسلام سید رضا سرور، موسی الرضا حیدری و آقای مرتضی رضایی و خانم یسری خرسند نوقابی، از پژوهشکده تربیت اسلامی بنیان و مدیر گروه اخلاق و تربیت اسلامی برگزار شد، مقرر  گردید در خصوص برگزاری پروژه های اخلاقی و تربیتی کاربردی هم افزایی و همکاری علمی پژوهشی  صورت گیرد.

 تصویر1

     جلسه دوم نیز با حضور آقای دکتر جعفر شرف الدین شیرازی  و خانم  یسری خرسند از مسئولان پژوهشکده تربیت اسلامی بنیان همراه با  اعضای علمی و همکاران گروه اخلاق و تربیت اسلامی بنیاد پژوهش های اسلامی آقایان  دکتر سید ابوالقاسم حسینی، دکتر رضا مرویان، سید محسن ناجی نصر آبادی معاون پژوهشی بنیاد، حسین طاهری وحدتی، محمود نظری پور و حجج الاسلام رضا وطن دوست و رسول سعیدی زاده، در تاریخ چهارشنبه  15/06/1396 جهت  ارائه و بررسی کلیات طرح های پیشنهادی در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شد.

 تصویر2

/ 0 نظر / 67 بازدید