نقد وهابیت

به تازگی کتابی درباره فرقه وهابیت تحت عنوان «نگاهی به غلواندیشی و افراط­گرایی علمای معاصر عربستان» به وسیله موسسه فرهنگی و هنری آفتاب خرد، ترجمه و منتشر گردید. عنوان اصلی این اثر «نصیحه لشباب المسلمین فی کشف غلو العلماء المعاصرین فی المملکه العربیه السعودیه» بوده و به قلم آقای حسن بن فرحان المالکی از محققان اهل سنت و از شاگردان شیخ عبدالعزیز بن باز و از دانش آموختگان دانشگاه امام محمد بن سعود کشور عربستان نگاشته شده است. وی در این اثر به بحث و بررسی تمایلات غلوگرایانه، افراط گرایی و تکفیری علمای عربستان می پردازد.

    ترجمه حاضر که تقریبا گزیده ای از متن اصلی این کتاب است، در سه باب آورده شد:

    مولف در باب اول نتیجه گیری می کند که اطلاق کلمه «علمای اسلام» بر علمای سعودی جایز نیست؛ بلکه علمای عربستان را باید صرفا عالم به مذهب ابن تیمیه حرانی و محمد بن عبدالوهاب التمیمی دانست. او در باب دوم ابتدا به نقد و بررسی فتواها و دیدگاه های غلوآمیز شیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ مفتی اسبق عربستان پرداخته و سپس فتواها و دیدگاه های شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق عربستان را مورد نقد و برسی قرار می دهد. نظرات و دیدگاه های برخی دیگر از علمای سعودی مثل عبدالله بن جبرین، در همین باب به بوته نقد گذاشته شده و در ادامه به خطای راهبردی علمای سعودی در تکفیر دیگران پرداخته می شود.

    در باب سوم موضوعاتی همچون: تاثیر تکفیر بر وجهه عربستان، انتقاد از پرداختن به حواشی به جای اصول، زیانبار بودن فتواهای تکفیری در خارج و حتی داخل عربستان، بررسی فتواهای رمز دار، نقد برخی فتواهای تکفیری و غلوآمیز و بررسی فتواهای فردی برخی علمای مشهور سعودی مطرح شده است. 

    به طور کلی بازکاوی و بررسی های نویسنده کتاب گویای این حقیقت است که آنچه در تفکر وهابیت عربستان تجلی دارد، نوعی تقلیل گرایی و محدوداندیشی نسبت به فقه و اعتقادات اسلامی است که با مطلق گرایی علمای عربستان همراه شده و آنان با احساس استغنا و ناآگاهی از فقه سایر مذاهب، به طور یک جانبه بر اندیشه هایی تاکید می کنند که در مقابل تمامی جریانات و تفکرات اسلامی به ویژه مذاهب گوناگون اهل سنت قرار دارد. 

/ 0 نظر / 81 بازدید